4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"

You might have already noticed in my Instagram account that last week I had the opportunity to preview the Latvian Olympic team sportswear collection with which our athletes will go to Rio de Janeiro summer Olympic games! The collection is very stylish and there, surely, are items that I would love to have myself! 🙂 This collection has been created in collaboration with sportswear brand 4F, which over the past few weeks you might have already read on my blog as I had the honour to be one of the brand ambassadors for this brand!

Kā jau to iespējams pamanījāt manā Instagram profilā, tad pagājušajā nedēļā tika prezentēta mūsu Olimpiskās komandas sporta tērpi, kuros mūsējie dosies uz Olimpiskajām spēlēm karstajā un krāsainajā Rio de Žaneiro! Kolekcija ir stilīga un esmu nolūkojusi pāris lietas, kuras pati vēlētos savā garderobē 🙂 Šī kolekcija ir tapusi sadarbībā ar zīmolu 4F, ja esi aktīvs mana bloga sekotājs, tad zināsi šo vārdu, jo es tiku izraudzīta kā viena no šī zīmola vēstnesēm, kas man bija pagodinājums un tiešām liels prieks! 🙂

4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
Each sportswear set has outfits for the opening ceremony, trainings and daily activities, plus it has a wide range of accessories – overall the collection consists of 53 items. This collection has been created by a team of 15 highest class fashion designers. Each athlete was measured and the outfits were custom made for each of them. I loved the fact that in this fashion show four of our athletes walked the catwalk: athlete Gunta-Latiševa-Čudare, wrestler Anastasija Grigorjeva and two of our beach volleyball players Aleksandrs Samoilovs and Jānis Šmēdiņš.


Katrā sporta apģērbu komplektā ir iekļauti tērpi olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai, treniņiem un ikdienas gaitām, kā arī plašs aksesuāru klāsts — kopumā katrā komplektā ir 53 priekšmeti. Latvijas Olimpiskās komandas sportistu un viņus pavadošā personāla sporta apģērbu kolekciju ir sagatavojusi piecpadsmit augstākās klases modes mākslinieku komanda. Katram sportistam tika noņemti mēri, un tika sagatavots tieši viņam pašūts apģērbs. Modes skatē man bija prieks redzēt mūsu Olimpiešus : vieglatlēti Guntu Latiševu-Čudari, cīkstoni Anastasiju Grigorjevu un pludmales volejbolistus Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu.
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"Here is a comment about the collection from 4F main designer Evelyn Glebe:
Work on the Olympic visual image lasted for about one and a half year, which is normal following collections preparatory period. It should be noted that in order to create the costumes for the Olympians we carefully studied the country’s history and cultural heritage for which they were made.
Many Latvian artists and professionals were involved in the development of the Latvian Olympic team’s visual identity image, such as Gatis Mason (XXV Latvian Song and XV Dance Celebration and the Latvian National Library Creative Director), Bruno Birmanis (fashion designer and consultant in collaboration with sportswear brand 4F), ”Asketic” and its artistic director Michael Bashtiks.


Šeit zīmola 4F Evelīnas Glebas galvenās mākslinieces komentārs par kolekciju:
Darbs pie olimpiešu vizuālā tēla ilga aptuveni 1,5 gadus, kas ir parasts šādas kolekcijas sagatavošanas periods. Jāteic, ka, lai modelētu tērpus olimpiešiem, ir rūpīgi jāizpēta tās valsts vēsture un kultūras mantojums, kurai tie tiek veidoti.
Latvijas Olimpiskā komiteja olimpiešu vizuālā tēla izstrādē iesaistīja populārus Latvijas māksliniekus un nozares speciālistus: XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošo direktoru Gati Mūrnieku, modes mākslinieku un konsultantu Bruno Birmani, “Asketic” un tā māksliniecisko direktoru Miķeli Baštiku.
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
After careful research and discussion the visual image formed by the Latvian Olympic team logo and folk plaits was ready. The Latvian Olympic team logo was created taking in account the proportions of Latvia’s flag (2 : 1 : 2)  and  the logo consists of the Freedom Monument, the three stars, the word ”Latvia” and the Olympic circles. Of course the traditional colours such as carmine, gray and white were included.
To visually represent the Latvian Olympians enthusiasm and strength and the graphic element “weave”, three pairs of words were created – “alive-humane” not mechanical, “supernatural-natural” not scientific; “emotional-spiritual” not physical.

Pēc rūpīgas izpētes un diskusijām Latvijas Olimpiskās komandas vizuālais tēls, kas sastāv no komandas logotipa un tautiskas pīnes, bija gatavs. Latvijas Olimpiskās komandas logotips, kas ir veidots Latvijas karoga proporcijās (2 : 1 : 2), sastāv no Brīvības pieminekļa trim zvaigznēm, uzraksta “Latvija” un olimpiskajiem apļiem. Protams, neiztika bez tradiconālās karmīnsarkanās, pelēkās un baltās krāsas.

Lai vizuāli atspoguļotu Latvijas olimpiešu entuziasmu un spēku, grafisko elementu — pīni — izveidoja trīs vārdu pārus: “dzīvs — cilvēcisks“, nevis mehānisks; “pārdabisks — dabisks“, nevis zinātnisks; “emocionāls — garīgs“, nevis fizisks.
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
The developed image was transferred to a team of proffesional designers, who studied the Latvian history and cultural heritage, took inspiration from the archives of the Latvian Olympic Committee for photographs. A really important part of our job was  to listen to suggestions from the athletes and correspond to their needs – with their help we tested clothing and improved them based on feedback. In addition, this is the first time in history, when the Olympians clothes were sewn by individually for each athlete!

Izveidotais tēls tika nodots profesionālajai 4F modelētāju komandai, kas pētīja Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu, smēlās iedvesmu no arhīvu materiāliem un Latvijas Olimpiskās komitejas sniegtajām fotogrāfijām. Liela nozīme mūsu darbā bija sportistu ieteikumiem un vajadzībām — ar viņu palīdzību mēs testējām apģērbu un uzlabojām to, balstoties uz viņu atsauksmēm. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad apģērbi olimpiešiem tika šūti pēc individuāliem mēriem katram sportistam atsevišķi!

4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
No vasaras sākuma Riga Plaza 4F veikalā būs unikāla iespēja iegādāties pēc olimpiskās kolekcijas skicēm izgatavotos apģērbus. Manuprāt, ideja ir superīga un ļaus just līdzi mūsu Olimpiešiem vēl kvēlāk 🙂 Kā Tev patīk šī kolekcija?

Par šo kolekciju lasi arī 4F zīmola vēstneses, sekojoši manas kolēģes blogā – Peppercakes.
4F delivers collection for the Latvian Olympic team "Rio 2016"
~With love~
Maddie
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?